Free T3

Název metody volný T3
Materiál sérum
Princip stanovení chemiluminiscence
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru -
Stabilita séra při 2 - 8 °C 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví)  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 1 2,4 9,8 pmol/l **
1 - 6 3,0 9,1 pmol/l **
6 - 11 4,1 7,9 pmol/l **
11 - 19 3,1 6,8 pmol/l **
19 - 110 3,8 6,0 pmol/l **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů