D-dimery

Název metody D-dimery
Materiál krev
Princip stanovení imunoturbidimetrie
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - světle modrý uzávěr - zkumavka s citrátem sodným
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru vzorek nutno po odběru promíchat 6x otočením na víčko, netřepat
Stabilita vzorku 4 h při 15 - 25 ⁰C
Dodatečné požadavky na vyšetření nelze
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 110 0 250 µg/l **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů