D-dimery

Název metody D-dimery
Materiál krev
Odběrová zkumavka: Vacutest - světle modrý uzávěr - zkumavka s citrátem sodným
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: vzorek nutno po odběru promíchat 6x otočením na víčko, netřepat
Stabilita vzorku: 4 h při 15 - 25 C
Dodatečné požadavky na vyšetření: nelze
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 150 0 0,5 mg/l FEU **

                                                                  zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů