CK

Název metody kreatinkináza
Materiál sérum
Princip stanovení absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru nutno zabránit hemolýze
Stabilita séra při 2 - 8 °C 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 1,26 6,66 µkat/l **
6 týdnů - 1 rok 0,17 2,44 µkat/l **
1 - 15 0,20 2,27 µkat/l **
M 15 - 110 0,17 2,85 µkat/l **
Ž 15 - 150 0,17 2,42 µkat/l **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů