Ca v moči

Název metody vápník v moči
Materiál moč
Princip stanovení:  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka: plastová zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: moč za 24 h
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
6 týdnů - 1 rok 0,1 2,5 mmol/den ***
1 - 15 2,0 4,0 mmol/den ***
15 - 150 2,4 7,5 mmol/den **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů