Ca v moči

Název metody vápník v moči
Materiál moč
Princip stanovení absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka plastová zkumavka
Množství vzorku 2 ml
Poznámka k odběru moč za 24 h
Dodatečné požadavky na vyšetření -
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 0,5 1,5 mmol/d ***
6 týdnů - 1 rok 0,1 2,5 mmol/d ***
1 - 15 2,0 4,0 mmol/d ***
M 15 - 110 2,4 7,5 mmol/d ***
Ž 15 - 150 2,2 6,2 mmol/d ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů