Ca

Název metody vápník
Materiál sérum
Princip stanovení  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru -
Stabilita séra při 2 - 8 °C 21 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví)  Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 1 týden 1,90 2,70 mmol/l ***
1 týden - 2 týdny 2,10 2,80 mmol/l ***
2 týdny - 2 roky 2,25 2,75 mmol/l ***
2 - 12 2,20 2,70 mmol/l ***
12 - 110 2,20 2,65 mmol/l ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů