Borrelie Western blot (IgG, IgM)

Název metody Borrelie Western blot (IgG, IgM)
Materiál sérum
Princip stanovení:  BLOT-LINE
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: -
Stabilita séra při 2 - 8 °C: 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 7 dní
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

IgG Hodnocení Intenzita linií Zdroj referenčních mezí
  negativní  menší než cut-off **
  hraniční stejná jako cut-off **
  pozitivní větší než cut-off **
       
IgM Hodnocení Intenzita linií Zdroj referenčních mezí
  negativní  menší než cut-off **
  hraniční stejná jako cut-off **
  pozitivní větší než cut-off **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů