Bilirubin celkový

Název metody bilirubin celkový
Materiál sérum
Princip stanovení:  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka: Vacutest - červený uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku: 5 ml
Poznámka k odběru: zabránit působení světla
Stabilita séra při 2 - 8 °C: 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření: 3 dny
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 1 den 0 137 µmol/l **
1 den - 3 dny 0 205 µmol/l **
2 dny - 5 dní 0 274 µmol/l **
5 dní - 60 let 5 21 µmol/l **
60 - 90 3 19 µmol/l **
90 - 150 3 15 µmol/l **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů