AST

Název metody aspartátaminotransferáza
Materiál sérum
Princip stanovení absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem
Množství vzorku 5 ml
Poznámka k odběru nutno zabránit hemolýze
Stabilita séra při 2 - 8 °C 7 dní
Dodatečné požadavky na vyšetření 3 dny
Odezva rutinní 24 h
Odezva urgentní 80 min

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 6 týdnů 0,38   1,21   µkat/l **
6 týdnů - 1 rok 0,27   0,97   µkat/l **
1 - 15 0,10   0,63   µkat/l **
M 15 - 110 0,10 0,85 µkat/l **
Ž 15 - 110 0,10   0,60   µkat/l **

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum
***** konsenzus regionálních specialistů