Průkaz kvality laboratoře


Naše laboratoř má jasnou strukturu nastavení řízení kvality dle ČSN EN ISO 15189:2013. V pravidelných intervalech prokazujeme kvalitu Národnímu autorizačnímu středisku pro klinické laboratoře.

V závěru roku 2020 jsme úspěšně absolvovali Dozorové Audity NASKL a splnili personální, analytické a systémové požadavky na práci klinické laboratoře.

Osvědčení o Auditu II - odbornost 801                          Osvědčení o registraci - odbornost 801

Osvědčení o Auditu II - odbornost 802                          Osvědčení o registraci - odbornost 802