Průkaz kvality laboratoře


Naše laboratoř má jasnou strukturu nastavení řízení kvality dle ČSN EN ISO 15189:2013. V pravidelných intervalech prokazujeme kvalitu Národnímu autorizačnímu středisku pro klinické laboratoře.

V závěru roku 2018 jsme úspěšně absolvovali Dozorové Audity NASKL a splnili personální, analytické a systémové požadavky na práci klinické laboratoře.

   

   /files/articles/naskl_2018_registrace_801.jpg