Prevence kolorektálního karcinomu – v současnosti nejpřesnější test

 

Provádíme nový test na okultní krvácení, zkumavky na odběr stolice dodáváme do ambulancí, stanovujeme na novém analyzátoru. Více...

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici je nejpřesnější metodou stanovení okultního krvácení. Metoda využívá stanovení lidského hemoglobinu pomocí polyklonální protilátky a je 3x citlivější oproti dříve používaným gFOBT testům, především je prokázán 3x vyšší záchyt pokročilých adenomů a karcinomů tlustého střeva.
Společným problémem jak guajakových (nespecifický test), tak imunochemických testů (rychlé rapid testy) je jejich kvalitativní hodnocení (pozitivní – negativní), významný efekt způsobu odběru stolice pacientem a také vizuální, subjektivní výsledku testu.

Vysoká specificita kvantitativního stanovení umožňuje definovat hraniční cut-off hodnoty.

Hodnota výkonu v bodech:

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici na analyzátoru (test 3. generace) je dle výše úhrady zdravotních pojišťoven nejlevnějším testem.

Sazebník zdravotních výkonů s bodovými hodnotami:

Laboratoř

81733

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KRVE VE STOLICI NA ANALYZÁTORU

 

Kvantitativní imunochemická analýza vzorku stolice s detekcí lidského hemoglobinu. Nejedná se o rutinní screeningové vyšetření ale o specifickou detekci lidského hemoglobinu ve stolici vhodné pro diferenciální diagnostiku.

 
 

Kategorie: P - hrazen plně

Atestace

INDX

Čas

 
 

 

J2

32

1.00

 
 

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

       
 

Čas výkonu: 6

ZUM: ne

 
 

Body: 84

ZULP: ne

 

 

Ambulance

15120

STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ NEGATIVNÍ

 

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

 
 

Kategorie: P - hrazen plně

Atestace

INDX

Čas

 
 

OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

L3

13

10.00

 
 

OM: A - pouze ambulantně

       
 

Čas výkonu: 10

ZUM: ne

 
 

Body: 154