Odhad glomerulární filtrace

 

Podle současných doporučení odborných společností je pro odhad GF u dospělých doporučována rovnice CKD-EPI pro kreatinin. Pro výpočet se používá sérová koncentrace kreatininu.


U dětí do 18ti let je doporučen výpočet podle Schwartze, pro který je nutno na žádance uvádět výšku pacienta.

Odhad glomerulární filtrace uvádíme na výsledkových listech jako metodu eGF CKD-EPI u všech dospělých pacientů, kteří mají požadavek na stanovení sérového kreatininu. Z hlediska úhrady je tento výkon bez bodového hodnocení.

Odhad GF pomocí výpočtu

Funkční vyšetření ledvin umožňuje posoudit, zda je funkce ledvin fyziologická či snížená, a určit stupeň tohoto snížení. K základním metodám patří  vyšetření glomerulární filtrace (GF), kdy stupeň snížení GF slouží jako klasifikační marker stupně závažnosti poškození ledvin.

Měření GF pomocí clearance endogenního nebo exogenního markeru filtrace je dosti složité, hlavním limitujícím faktorem je správný sběr moče. Proto je v klinické praxi GF nejčastěji odhadována ze sérové koncentrace kreatininu.

Na základě současných poznatků Česká nefrologická společnost ČLS JEP a Česká společnost klinické biochemie ČSL JEP doporučují pro výpočet odhadu glomerulární filtrace používat rovnici CKD-EPI pro kreatinin.

Výpočet vychází z hladiny kreatininu a věku pacienta. 

Chronické nemocnění ledvin (CKD) je definováno jako funkční nebo strukturální abnormalita ledvin, která trvá déle než tři měsíce a má dopad na zdraví nositele.

Kritéria pro CKD:

- přítomnost poškození ledvin

- pokles funkce ledvin (pod 1,0ml.s¯¹. 1,73m²)

 

Klasifikace (STAGING) chronického onemocnění ledvin

            Každý pacient s CKD by měl být klasifikován podle:

  1. Příčiny (např. diabetické CKD, CKD způsobené amyloidózou)
  2. Kategorie albuminurie (A1,A2,A3)
  3. Kategorie GF (G1, G2, G3a, G3b, G4, G5)

 

Tabulka 1        Kategorie CKD podle albuminurie

Kategorie

Albuminurie [mg/24 h]

ACR [mg/mmol kreatininu]

A1 < 30 < 3
A2 30 až 300 3 až 30
A3 > 300 > 30

Tabulka 2        Kategorie CKD podle GF

Kategorie GF

[ml.s-1.1,73 m-2]

G1 ≥ 1,50
G2 1,0 až 1,49
G3a 0,75 až 0,99
G3b 0,5 až 0,74
G4 0,25 až 0,49
G5 < 0,25 = selhání ledvin

Není-li přítomno poškození ledvin, kategorie G1 a G2 nesplňují kritéria CKD

Pro interpretaci odhadu glomerulární filtrace uvádíme Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin, případně se můžete obrátit na MUDr. Danu Šináglovou, tel. 602 237 425, e-mail: labsin@volny.cz.