Vydávání výsledků koagulačních vyšetření

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

na základě doporučení České hematologické společnosti ČSL JEP došlo dne 18.5.2022 k úpravě vydávání výsledků koagulačních stanovení PT (protrombinový test).

Pokud je pacient léčen kumarinovými deriváty, výsledek vyjadřuje protrombinový test-INR.

Pokud je pacient bez terapie kumariny nebo léčen novými antitrombotiky (dabigatran, rivaroxaban a další), výsledek vyjadřuje protrombinový test-poměr. V obou případech uvádíme na výsledkovém listu protrombinový test-pacient (koagulační čas pacienta v sekundách).

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

MUDr. Dana Šináglová                                              Mgr. Michaela Bursíková
odborný garant                                                           provozní ředitelka
tel.: 602 237 425                                                         tel. 775 312 755