Shrnutí 5 minut pro zdraví

 

5 minut pro zdraví naplnilo smysl myšlenky naší laboratoře - Informace na cestě ke zdraví! 

Během měsíce října jsme široké veřejnosti nabídli vyšetření hladiny cholesterolu, prostatického antigenu a test na přítomnost krve ve stolici. 

Děkujeme studentům Střední zdravotnické školy a Městu Tábor za propagaci akce a firmám BioVendor a Siemens a Dialab za dodání diagnostických testů. Bez jejich pomoci bychom nemohli tuto akci uspořádat.

Možnost preventivního testování využilo celkem 1588 obyvatel Táborska. Do naší laboratoře přišlo 724 mužů a 864 žen. Každý výsledek byl vyhodnocen a okomentován lékařem laboratoře a předán vyšetřenému.

46% zájemců o vyšetření hladiny cholesterolu mělo hodnotu v intervalu, ve kterém se výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

O vyšetření na přítomnost krve ve stolici mělo zájem 986 osob. Z toho 521 žen a 465 mužů. Pozitivní výsledek jsme prokázali u 30 mužů a 20 žen. Těmto pacientům jsme doporučili návštěvu praktického lékaře k rozhodnutí o dalším postupu.

Hladinu prostatického antigenu jsme vyšetřili u 679 mužů. Výsledky jsme hodnotili podle věkových kategorií. Celkem jsme prokázali 24 pozitivních nálezů. V těchto případech jsme doporučili návštěvu specializované urologické ambulance.

Bylo pro nás milým překvapením, kolik lidí projevilo aktivní zájem o své zdraví. Často jsme se setkali se zájmem i o další možnosti testování, např. glykémie, homocystein, jaterní enzymy, apod.

Reportáž z JTV v čase 8:48

 

Lidé více přemýšlí o svém životním stylu a vyhledávají informace, jak si své zdraví ověřit.

Děkujeme všem, kteří našli cestu do naší laboratoře.