Tetanus - je vždy nutné přeočkování?

Stanovení protilátek proti tetanu přináší odpověď. 

Hlavním přínosem vyšetření je zjišťění hladiny protilátek před očkováním, aby nedocházelo k další zbytečné imunizaci pacienta. To znamená, že pokud máte dostatečné množství protilátek proti tetanu, není aktuálně nutné přeočkování. Na druhé straně snížená hladina protilátek dává signál k podání vakcíny.

Cena vyšetření je 481 Kč. Odběr krve provádíme denně.