NON HDL cholesterol

NON HDL cholesterol

Součástí výsledkového listu v rámci základního lipidového spektra je parametr Non HDL cholesterol.

Význam tohoto vypočteného parametru se zvyšuje. Klinické studie prokázaly, že může být lepším ukazatelem rizika budoucích kardiovaskulárních příhod než LDL-cholesterol, především u osob se zvýšenou hladinou triglyceridů. Může být proto použit místo LDL-cholesterolu jako cíl léčby, přičemž jeho cílové hodnoty jsou o 0,8 mmol vyšší než cílové hodnoty LDL-cholesterolu. 

Cílové hodnoty non-HDL-cholesterolu a LDL cholesterolu

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., 6/2016 acta medicinae, Co je nového v léčbě dyslipidemií