KLT pořádá konferenci, 15.6.2012

Dne 15.6.2012 jsme uspořádali v Táboře konferenci: Neodkladná péče u stavů ohrožujících život člověka.

Děkujeme záchranářům školícího střediska Zdravotnické záchranné služby JK Radce Krygarové a MUDr. J. Gutvirthovi za skvěle připravenou přednášku, praktický nácvik a sdílení zkušeností z terénu.

Oko na fotoaparátu měl již tradičně náš kolega Martin Veyr: