Hemolýza. Jak ovlivňuje výsledek?

Hemolýza (rozpad plazmatické membrány červených krvinek) vede k vylití obsahu erytrocytů včetně červeného krevního barviva do plazmy (séra). K hemolýze dochází obvykle in vitro (extravaskulárně), tj. při odběru, transportu nebo uchováváni krve. Abychom zabránili hemolýze, je potřeba dodržet správný postup a šetrnost odběru krve v ordinaci, uchování odebraného vzorku před transportem při pokojové teplotě, rychlý a šetrný transport odebraného vzorku do laboratoře za stabilních tepelných podmínek (v izolačních boxech). 

Méně často může být hemolýza způsobena nemocí nebo vlivem léčby pacienta (hemolýza intravaskulární).


Jak ovlivňuje výsledek laboratorního vyšetření?

1. Z erytrocytů se při porušení buněčné membrány do plazmy/séra vyplavuje jejich obsah a tím se zvyšuje koncentrace intracelulárních komponent. Hemolýza nejvíce ovlivňuje stanovení K+, LD, AST a ACP.

2. Červená barva hemoglobinu vadí při fotometrickém stanovení mnoha analytů.

3. Hemoglobin působí jako pufr, tzn. že mění pH činidla a tím ovlivňuje průběh analytické reakce (např. snižuje hodnoty ALP, albuminu).

4. Hemoglobin reaguje s činidlem a tím snižuje výsledek (např. při stanoveni bilirubinu).


Míra ovlivnění výsledku hemolýzou roste se stupněm hemolýzy a je definována v návodech k jednotlivým vyšetřením, proto v indikovaných případech výsledek analýzy hemolytického séra nemůže laboratoř vydat a na výsledkovém listě je nahrazen poznámkou „hemolýza“.