Diferenciální rozpočet leukocytů


Leukocyty jsou značně morfologicky i funkčně rozmanité krevní buňky. Informace o fyziologickém celkovém počtu bílých krvinek není zárukou, že není změněn poměr jednotlivých typů leukocytů nebo jejich struktura či vlastnosti.

I při fyziologickém celkovém počtu leukocytů může být určitá linie zmnožena nebo naopak zastoupena menší měrou. Při hodnocení lze zjistit přítomnost mladších nebo starších vývojových forem a další morfologické odchylky.

Hodnocení rozpočtu leukocytů může i v rámci preventivní prohlídky odhalit velmi závažná onemocnění (např. akutní leukémie), která jsou v počátečním stádiu zcela bezpříznaková. Na druhé straně u pacientů s klinickými projevy onemocnění poskytuje vyšetření rozpočtu bílých krvinek cenné informace pro diferenciálně-diagnostickou rozvahu (např. primoinfekce EBV x bakteriální infekce HCD). / 

MUDr. Dana Šináglová

Vyšetření krevního obrazu je dle Seznamu zdravotních výkonů ohodnoceno bodově takto:
Krevní obraz prostý: 26 bodů
Krevní obraz + diff:  65 bodů

Regulace úhrad poskytované zdravotní péče pro laboratoře:

V současné době zdravotní pojišťovny nehradí laboratorní diagnostiku výkonovým systémem, úhrada vykázané péče je limitována stanovenou paušální platbou za jednoho pojištěnce bez ohledu na množství provedených výkonů.