Homocystein

Homocystein je aminokyselina normálně přítomná v lidském organismu, její patologické hromadění se nazývá hyperhomocysteinémie. Běžně se homocystein v těle dále metabolizuje za...

Vyjadřování výsledků koagulačních vyšetření

Na základě doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP...

Spolupráce s DPN Opařany

28. 6. 2013 proběhl v Opařanech slavnostní akt k přejmenování léčebny na Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Velmi nás těší téměř dvacetiletá vzájemná spolupráce, přejeme paní...

KLT na konferenci v Soběslavi, 15.9.2012

V Soběslavi tradičně probíhají odborné konference pod taktovkou dětské sestry Marcely Hánové.

Tentokrát jsme byli pozvání k prezentaci tématu "Zásady správného odběru krve". 

...

KLT pořádá konferenci, 15.6.2012

Dne 15.6.2012 jsme uspořádali v Táboře konferenci: Neodkladná péče u stavů ohrožujících život člověka.

Děkujeme záchranářům školícího střediska Zdravotnické záchranné...

Tetanus - je vždy nutné přeočkování?

Stanovení protilátek proti tetanu přináší odpověď. 

Hlavním přínosem vyšetření je zjišťění hladiny protilátek před očkováním, aby nedocházelo k další zbytečné imunizaci pacienta. To...

Nový test na okultní krvácení ve stolici

Rádi bychom přispěli k informovanosti veřejnosti o dostupnosti testu, který je 3x spolehlivější pro záchyt karcinomu tlustého střeva...

Stránky