Objevte cukr! Konalo se 5 minut pro zdraví!

Zdravotníci Klinických laboratoří Tábor uspořádali druhý ročník programu „5 minut pro zdraví!

Cílem akce „Objevte cukr“ bylo navázat na akci Dny zdraví v Táboře a cestou preventivního testování upozornit na riziko cukrovky a význam včasné úpravy životního stylu.

Možnost laboratorního vyšetření využilo 673 občanů Táborska všech věkových kategorií. Horní hranice doporučené hodnoty glykémie nalačno pro dospělou populaci je 5,6 mmol/l. Výsledek nad touto hranicí jsme zaznamenali u 96 (tj. více než 14%) zájemců o vyšetření. V těchto případech lékařka naší laboratoře doporučila konzultaci s registrujícím praktickým lékařem. 

 

Letošní preventivní program jsme mohli uspořádat díky spolupráci s Poliklinikou Tábor a podpoře společnosti Kooperativa. Děkujeme studentům Střední zdravotnické školy v Táboře za již tradiční pomoc s propagací akce. Děkujem také všem lékařům, kteří nám v našem úsilí osvěty prevence vyjadřují podporu.