Doporučené vyšetřování proteinurie

Význam vyšetření ACR

U pacientů s pozitivním nálezem při vyšetřeni testovacím proužkem má být přítomnost proteinurie nebo albuminurie vždy ověřena kvantitativním stanovením poměru ACR (Albumin/ Kreatinin Ratio) nebo PCR (Protein /Kreatinin Ratio).

Parametr  ACR (Albumin/Kreatinin Ratio) plně nahrazuje vyšetření mikroalbuminurie. Hodnota poměru albumin / kreatinin má nejvyšší výpovědní hodnotu a nejnižší intraindividuální biologickou variabilitu (proměnlivost). Stanovení se provádí v ranním vzorku moče. Obvyklé je vyšetření 3 vzorků moče v průběhu 3 - 6 měsíců, pacient je zařazen do kategorie mikro-nebo makroalbuminurie, pokud do této kategorie spadají alespoň 2 ze 3 vyšetřených vzorků. Mikroalbuminurie je na rozdíl od makroalbuminurie reverzibilní stav.

Monitorování poměru albumin/kreatinin v moči je nedílnou součástí léčby diabetu mellitu typu 1 a 2. a léčby hypertenze. Zlepšení metabolické kompenzace diabetu, uspokojivá korekce hypertenze a léčba inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) výrazně snižuji riziko progrese postižení ledvin.

Vyšetření není vhodné provádět po předchozí fyzické námaze, při známkách infekce močových cest a u pacientů se známkami srdečního selhání.

Na našich žádánkách naleznete toto vyšetření v sekci vyšetření moči, na starších verzích žádanek je vyšetření uvedeno pod názvem mikroalbuminurie. 

MUDr. Dana Šináglová

Doporučení k chronickému onemocnění ledvin_2014