ACR

Název metody ACR (poměr albumin/kreatinin)
Materiál moč
Princip stanovení:  výpočet
Odběrová zkumavka: plastová zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: -
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
0 - 150 (M) 0,0 2,5 g/mol *
0 - 150 (Ž) 0,0 3,5 g/mol *

 

Název metody albumin v moči
Materiál moč
Princip stanovení:  imunoturbidimetrie
Odběrová zkumavka: plastová zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: -
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze nejsou definovány (viz ACR)

 

Název metody kreatinin v moči
Materiál moč
Princip stanovení:  absorpční spektrofotometrie
Odběrová zkumavka: plastová zkumavka
Množství vzorku: 2 ml
Poznámka k odběru: moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči 
Dodatečné požadavky na vyšetření: -
Odezva rutinní: 24 h
Odezva urgentní: -

Referenční meze:

Věk (pohlaví) Dolní mez  Horní mez  Jednotka Zdroj referenčních mezí
6 týdnů - 1 rok 1,0 4,4 mmol/l ***
1 - 150 3,0 12,0 mmol/l ***

zpět na seznam vyšetření

* doporučení odborné společnosti
** příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři)
*** Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007)
**** Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998)
***** konsenzus regionálních specialistů