SEZNAM VYŠETŘENÍ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

ŽÁDANKY

VÝSLEDKY KLT ON-LINE

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro lékaře a všeobecné sestry

Naše struktura řízení kvality splňuje podmínky ČSN EN ISO 15189. V pravidelných intervalech prokazujeme kvalitu Národnímu autorizačnímu středisku pro klinické laboratoře.