Pro lékaře a všeobecné sestry

Zveme Vás na "každodenní dny otevřených dveří" do naší laboratoře, kde Vám představíme laboratorní procesy a rádi využijeme Vašich připomínek pro zlepšení vzájemné spolupráce.

Máme jasnou strukturu řízení kvality laboratoře a splňujeme podmínky ČSN EN ISO 15189. V pravidelných intervalech prokazujeme svou kvalitu Národnímu autorizačnímu středisku pro klinické laboratoře.