Průkaz kvality laboratoře

Naše laboratoř má jasnou strukturu nastavení řízení kvality dle ČSN EN ISO 15189:2013. V pravidelných intervalech prokazujeme kvalitu Národnímu autorizačnímu středisku pro klinické laboratoře.
V závěru roku 2016 jsme úspěšně absolvovali Dozorové Audity NASKL a splnili personální, analytické a systémové požadavky na práci klinické laboratoře.